Wynik wyszukiwania

Skorupiaki

Skorupiaki

Wszystkie skorupiaki, od mikroskopijnych zwierząt wchodzących w skład planktonu do olbrzymiego kraba japońskiego, mają jedną cechę wspólną: twardy, członowany szkielet zewnętrzny, który daje im oparcie i ochronę.

Czytaj dalej…

Mięczaki

Mięczaki

Mięczaki są jedną z najliczniejszych grup zwierząt, która obejmuje około 130000 gatunków występujących na całym świecie. Wszystkie one są bezkręgowcami – nie posiadają kości – i zamieszkują zarówno środowiska wodne, jak i lądowe.

Czytaj dalej…

Robaki i ślimaki

Robaki i ślimaki

Robaki, ślimaki nagie i ślimaki muszlowe są bezkręgowcami, co oznacza, ze nie posiadają one kostnych kręgów. Zamieszkują różne środowiska. Wszystkie jednak do życia i rozrodu wymagają wilgoci.

Czytaj dalej…

Królestwo zwierząt

Królestwo zwierząt

Zdumiewający swą różnorodnością świat zwierząt na Ziemi został podzielony przez zoologów na wiele grup. Klasyfikacja ta ma na celu usystematyzowanie naszej wiedzy o zwierzętach i jest próbą określenia jak one powstały i jak są ze sobą spokrewnione.

Ile gatunków zwierząt żyje na Ziemi? Milion, 10 milionów, 50 milionów? W zasadzie nie mamy o tym pojęcia. Do tej pory opisano naukowo ponad milion gatunków zwierząt. Są to w większości zwierzęta o dużych rozmiarach ciała, bardziej widoczne i rzucające się w oczy, takie jak ptaki, ssaki i gady. Tysiące, a może nawet miliony gatunków zwierząt zamieszkujących morskie głębiny czy tropikalne lasy wciąż czeka na odkrycie.

W oparciu o liczbę nowych gatunków owadów 01 opisywanych corocznie można stwierdzić, że te, które już znamy, są tylko mniejszą częścią rzeczywistej liczby wszystkich gatunków owadów, i Badając skład entomofauny żyjącej w górnych piętrach lasów tropikalnych zoologowie niejednokrotnie stwierdzają, że w zebranych przez siebie próbkach 90% stanowią gatunki nowe dla nauki. W rezultacie, niektórzy badacze utrzymują, że współcześnie na Ziemi egzystuje około 50 milionów gatunków samych tylko owadów, a oprócz nich niezliczone gatunki mięczaków, skorupiaków i innych form nieznanych jeszcze bezkręgowców.

Czytaj dalej…