Wszystkie gatunki ptaków są do pewnego stopnia wyspecjalizowane, ale niektóre z nich są szczególnie przystosowane do środowiska, w którym żyją. Flamingi, na przykład, występują na słonych zalewiskach, gdzie odfiltrowują z wody drobniutkie cząstki pokarmu, używając do tego celu swoich zadziwiająco wyglądających dziobów.

Czytaj dalej…