Wynik wyszukiwania

Rośliny dwuliścienne

Rośliny dwuliścienne

Spośród prawie trzystu tysięcy gatunków roślin okrytozalążkowych przeważającą część stanowią rośliny dwuliścienne. Większość gatunków tej klasy roślin to rośliny zielne, które nie wytwarzają zdrewniałych pędów nadziemnych.

Czytaj dalej…

Fizjologia roślin

Fizjologia roślin

Rośliny są podstawowym ogniwem łańcucha życia na Ziemi, gdyż przekształcają energię słoneczną w energię chemiczną związków organicznych. Właśnie to, jak rośliny funkcjonują, jest już cudem samym w sobie.

Czytaj dalej…