Wynik wyszukiwania

Jeleniowate, żyrafy, antylopy

Jeleniowate, żyrafy, antylopy

Jeleniowate, antylopy i niezgrabne żyrafy to przedstawiciele parzystokopytnych należących do grupy przeżuwaczy. Jeden z ich czterech żołądków magazynuje pospiesznie połknięty pokarm, który dopiero później zostaje dokładnie przeżuty. Cechą charakterystyczną jeleniowatych jest poroże, osiągające czasami dość duże rozmiary.

Czytaj dalej…

Gryzonie marowatopodobne

Gryzonie marowatopodobne

Gryzonie marowatopodobne to grupa ssaków spokrewnionych z popularną świnką morską, której ojczyzną jest Ameryka Południowa. W tej grupie zwierząt jest blisko 200 gatunków żyjących w różnych środowiskach i charkteryzujących się odmiennymi zwyczajami.

Czytaj dalej…

Zające

Około dwudziestu gatunków zajęcy istniejących obecnie na świecie zasiedla różnego rodzaju środowiska. Występują one na otwartych przestrzeniach Arktyki, na skwarnych, suchych pustyniach, preriach i trawiastych łąkach oraz w wielu typach obszarów leśnych.

Czytaj dalej…

Nietoperze

Nietoperze

Nietoperze są jedynymi ssakami posiadającymi umiejętność aktywnego, trwałego latania. Można je spotkać na wszystkich kontynentach za wyjątkiem rejonów polarnych oraz wysokogórskich.

Czytaj dalej…

Ryjówkowate

Ryjówkowate

Ryjówkowate należą do rzędu ssaków owadożernych, którego przedstawicielami są takie jeże i krety. Do grupy tej zaliczają się najmniejsze gatunki ssaków, które zjadają codziennie tyle pokarmu, ile wynosi masa ich ciała.

Czytaj dalej…