Wynik wyszukiwania

Rośliny dwuliścienne

Rośliny dwuliścienne

Spośród prawie trzystu tysięcy gatunków roślin okrytozalążkowych przeważającą część stanowią rośliny dwuliścienne. Większość gatunków tej klasy roślin to rośliny zielne, które nie wytwarzają zdrewniałych pędów nadziemnych.

Czytaj dalej…

Okrytonasienne

Okrytonasienne

Rośliny kwiatowe są najbardziej zaawansowaną ewolucyjnie grupą roślin, która dominuje we współczesnej florze świata. Niektóre, szczególnie gatunki wiatropylne, mają drobne, niewyraźne kwiaty, jednak większość gatunków owadopylnych wykształca kwiaty duże i kolorowe, które niejednokrotnie mają zachwycające kształty.

Czytaj dalej…

Królestwo roślin

Królestwo roślin

Królestwo roślin wykazuje zdumiewającą różnorodność. Należą do niego mikroskopijne bakterie (niektóre szkodliwe, inne potrzebne człowiekowi) i rośliny, które potrafimy zidentyfikować na pierwszy rzut oka. Aby zrozumieć świat roślin, trzeba uświadomić sobie, jak ważną rolę odgrywają one w naszym życiu.

Chociaż niełatwo jest napotkać skamieliny roślinne, ponieważ rośliny nie mają kości ani szkieletów, geologom udało się zebrać wystarczające dowody w postaci skamieniałych szczątków, by dokładnie ustalić kierunki ewolucji tych form żywych. Pierwszymi śladami życia na Ziemi byty prymitywne twory pobierające substancje odżywcze z gleby i atmosfery, a pierwszymi roślinami byty niemal na pewno jednokomórkowe glony. Były one w stanie spełniać wszystkie swoje funkcje życiowe w obrębie pojedynczej komórki. Z tych form żywych rozwinęły się formy wielokomórkowe, w których poszczególne procesy życiowe, jak np. reprodukcja, odbywały się w odpowiednich częściach danej rośliny.

Czytaj dalej…