Wynik wyszukiwania

Nietoperze

Nietoperze

Nietoperze są jedynymi ssakami posiadającymi umiejętność aktywnego, trwałego latania. Można je spotkać na wszystkich kontynentach za wyjątkiem rejonów polarnych oraz wysokogórskich.

Czytaj dalej…

Stekowce i torbacze

Stekowce i torbacze

Odgrodzone wodami oceanów przez ostatnie sto milionów lat torbacze Australii, Nowej Gwinei i Ameryki Południowej w drodze ewolucji dały bogatą i różnorodną faunę, której przedstawiciele zajmują nieomal wszystkie możliwe nisze ekologiczne.

Torbacze byty pospolitymi zwierzętami w czasach, gdy na Ziemi żyły jeszcze dinozaury. W ciągu ery mezozoicznej podzieliły się na co najmniej trzy grupy, z których do dzisiaj przetrwała tylko jedna – Panthotheria -obejmująca torbacze i ssaki łożyskowe inaczej zwane wyższymi.

Czytaj dalej…

Ptaki wyspecjalizowane

Ptaki wyspecjalizowane

Wszystkie gatunki ptaków są do pewnego stopnia wyspecjalizowane, ale niektóre z nich są szczególnie przystosowane do środowiska, w którym żyją. Flamingi, na przykład, występują na słonych zalewiskach, gdzie odfiltrowują z wody drobniutkie cząstki pokarmu, używając do tego celu swoich zadziwiająco wyglądających dziobów.

Czytaj dalej…

Tenereki i almiki

Almiki i tenreki są ssakami owadożernymi, które przypominają wyglądem ryjówki, krety, rzęsorki i jeże. Do tenreków należy największy obecnie żyjący gatunek ssaka owadożernego.

Tenreki i almiki tworzą bardzo zróżnicowaną grupę ssaków owadożernych. Z wyjątkiem wodnic, które są rodzimymi gatunkami kontynentalnej Afryki, wszystkie gatunki powstawały w izolacji i wykazują wiele prymitywnych cech.

Czytaj dalej…

Wróblowate

Wróblowate

Wróblowe są najliczniejszym pod względem liczby gatunków rzędem ptaków. Obejmują one ponad jedną trzecią wszystkich rodzin ptaków i prawie 60% żyjących gatunków. Są tak liczne, gdyż opanowały wiele środowisk kuli ziemskiej.

Ze względu na swą delikatność, kości ptaków są rzadko spotykane wśród skamielin, a kości wróblowych w szczególności, gdyż ptaki te są stosunkowo małymi zwierzętami. Szczątki ptaków niszczone w ciągu milionów lat przez wiatr i wodę nie są więc dziś liczne w materiale kopalnym i dlatego mało wiadomo o przebiegu ewolucji tej gromady kręgowców. Uważa się, że wróblowe pojawiły się między 120 a 65 milionami lat temu. a ich związki z innymi grupami ptaków są dosyć niejasne. Sądzi się, że wszystkie obecnie żyjące ptaki pochodzą od jednego wspólnego przodka, gdyż są bardzo jednolitą grupą pod względem morfologicznym i anatomicznym.

Czytaj dalej…