Wynik wyszukiwania

Wielbłądowate

Wielbłądowate

W rodzinie Camelidae jest sześć gatunków ssaków. Dwa gatunki wielbłądów zasiedlają Afrykę i Azję, a pozostałe cztery – dziko żyjące gwanako i wikunie oraz udomowione alpaki i lamy – są mieszkańcami Ameryki Południowej.

Czytaj dalej…

Bobry

Bobry

Istnieją trzy gatunki ssaków zwanych bobrami. Dwa z nich, chociaż występują na różnych kontynentach, są ze sobą blisko spokrewnione, a trzeci – bóbr górski, zwany też sewelem – nie wykazuje z nimi jakiegokolwiek pokrewieństwa i w zasadzie nie powinien wcale być określany mianem bobra.

Czytaj dalej…

Żaby

Żaby

Żaby i ich bliskie krewniaczki rzekotki, podobnie jak ropuchy i kumaki, należą do gromady płazów, kręgowców prowadzących ziemno-wodny tryb życia. Spośród 4300 gatunków płazów większość stanowią żaby i rzekotki. Czytaj dalej…

Ryby kostne

Ryby kostne

Ponad 20000 gatunków ryb kostnych występuje w różnorodnych środowiskach mórz, a wiele gatunków zasiedla wody słodkie. Ryby te wytworzyły przystosowania do życia w bardzo odmiennych warunkach, na jakie natrafiły w jeziorach, strumieniach, rzekach, stawach i kanałach.

Czytaj dalej…

Skorupiaki

Skorupiaki

Wszystkie skorupiaki, od mikroskopijnych zwierząt wchodzących w skład planktonu do olbrzymiego kraba japońskiego, mają jedną cechę wspólną: twardy, członowany szkielet zewnętrzny, który daje im oparcie i ochronę.

Czytaj dalej…