Wynik wyszukiwania

Papugi

Papugi

Papugi są znane jako popularne ptaki ozdobne. Niektóre ich gatunki są hodowane od tysięcy lat. Ta grupa ptaków liczy około 340 gatunków, które występują głównie w tropikach półkuli południowej.

Papugi są starą ewolucyjnie grupą ptaków o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie. Jeszcze do niedawna uważano je za spokrewnione z gołębiami, ale analiza DNA – substancji chemicznej, która jest nośnikiem informacji genetycznej – wykazała, że krewniaków papug należy szukać raczej wśród kukułek, sów, jerzyków i zimorodków. Czytaj dalej…

Wróblowate

Wróblowate

Wróblowe są najliczniejszym pod względem liczby gatunków rzędem ptaków. Obejmują one ponad jedną trzecią wszystkich rodzin ptaków i prawie 60% żyjących gatunków. Są tak liczne, gdyż opanowały wiele środowisk kuli ziemskiej.

Ze względu na swą delikatność, kości ptaków są rzadko spotykane wśród skamielin, a kości wróblowych w szczególności, gdyż ptaki te są stosunkowo małymi zwierzętami. Szczątki ptaków niszczone w ciągu milionów lat przez wiatr i wodę nie są więc dziś liczne w materiale kopalnym i dlatego mało wiadomo o przebiegu ewolucji tej gromady kręgowców. Uważa się, że wróblowe pojawiły się między 120 a 65 milionami lat temu. a ich związki z innymi grupami ptaków są dosyć niejasne. Sądzi się, że wszystkie obecnie żyjące ptaki pochodzą od jednego wspólnego przodka, gdyż są bardzo jednolitą grupą pod względem morfologicznym i anatomicznym.

Czytaj dalej…

Okrytonasienne

Okrytonasienne

Rośliny kwiatowe są najbardziej zaawansowaną ewolucyjnie grupą roślin, która dominuje we współczesnej florze świata. Niektóre, szczególnie gatunki wiatropylne, mają drobne, niewyraźne kwiaty, jednak większość gatunków owadopylnych wykształca kwiaty duże i kolorowe, które niejednokrotnie mają zachwycające kształty.

Czytaj dalej…