Wynik wyszukiwania

Papugi

Papugi

Papugi są znane jako popularne ptaki ozdobne. Niektóre ich gatunki są hodowane od tysięcy lat. Ta grupa ptaków liczy około 340 gatunków, które występują głównie w tropikach półkuli południowej.

Papugi są starą ewolucyjnie grupą ptaków o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie. Jeszcze do niedawna uważano je za spokrewnione z gołębiami, ale analiza DNA – substancji chemicznej, która jest nośnikiem informacji genetycznej – wykazała, że krewniaków papug należy szukać raczej wśród kukułek, sów, jerzyków i zimorodków. Czytaj dalej…

Symbioza roślin

W drodze ewolucji zwierzęta, rośliny i grzyby wykształciły różne sposoby korzystania z zasobów środowiska. Wśród nich są i takie, w których niektóre organizmy są całkowicie od siebie zależne i muszą egzystować razem.

Czytaj dalej…

Paprotniki

Paprotniki

Paprocie i ich krewniacy – widłaki oraz skrzypy – są roślinami lądowymi, które pojawiły się około 350 milionów lat temu. Były pierwszymi roślinami, które opanowały lądy i dominowały tam przez ponad 100 milionów lat.

Czytaj dalej…

Królestwo roślin

Królestwo roślin

Królestwo roślin wykazuje zdumiewającą różnorodność. Należą do niego mikroskopijne bakterie (niektóre szkodliwe, inne potrzebne człowiekowi) i rośliny, które potrafimy zidentyfikować na pierwszy rzut oka. Aby zrozumieć świat roślin, trzeba uświadomić sobie, jak ważną rolę odgrywają one w naszym życiu.

Chociaż niełatwo jest napotkać skamieliny roślinne, ponieważ rośliny nie mają kości ani szkieletów, geologom udało się zebrać wystarczające dowody w postaci skamieniałych szczątków, by dokładnie ustalić kierunki ewolucji tych form żywych. Pierwszymi śladami życia na Ziemi byty prymitywne twory pobierające substancje odżywcze z gleby i atmosfery, a pierwszymi roślinami byty niemal na pewno jednokomórkowe glony. Były one w stanie spełniać wszystkie swoje funkcje życiowe w obrębie pojedynczej komórki. Z tych form żywych rozwinęły się formy wielokomórkowe, w których poszczególne procesy życiowe, jak np. reprodukcja, odbywały się w odpowiednich częściach danej rośliny.

Czytaj dalej…

Ewolucja roślin

We współczesnej florze świata dominują rośliny kwiatowe. Jednak początkowo ląd był porośnięty paprociami i widłakami, a ewolucja roślin została zapoczątkowana przez prymitywne glony.

Czytaj dalej…