Wynik wyszukiwania

Wielbłądowate

Wielbłądowate

W rodzinie Camelidae jest sześć gatunków ssaków. Dwa gatunki wielbłądów zasiedlają Afrykę i Azję, a pozostałe cztery – dziko żyjące gwanako i wikunie oraz udomowione alpaki i lamy – są mieszkańcami Ameryki Południowej.

Czytaj dalej…

Gryzonie myszopodobne

Gryzonie myszopodobne

Więcej niż jedna czwarta wszystkich gatunków ssaków na świecie to gryzonie myszopodobne. Wśród nich większość stanowią myszy i szczury. Jednym z powodów sukcesu ewolucyjnego tych ssaków jest bliski związek ze środowiskiem, stworzonym przez człowieka, które jest dla nich bogatym Źródłem różnorodnego pokarmu.

Czytaj dalej…

Jeże – świat kolczastych owadożernych

Jeże - świat kolczastych owadożernych

Jeże należą do najbardziej charakterystycznych zwierząt zamieszkujących kulę ziemską. Powodem tego jest ich pokryty kolcami grzbiet. Jednak nie wszyscy członkowie rodziny jeży mają kolce. Na przykład goły s ze k ma futro, które czasami bywa bardzo miękkie i delikatne.

Naukowcy uważają, że pierwsze jeże pojawiły się około 30 milionów lat temu, podczas ery oligoceńskiej. W porównaniu z dzisiejszymi jeżami, przypominały one raczej współczesne gołyszki.

Czytaj dalej…

Wróblowate

Wróblowate

Wróblowe są najliczniejszym pod względem liczby gatunków rzędem ptaków. Obejmują one ponad jedną trzecią wszystkich rodzin ptaków i prawie 60% żyjących gatunków. Są tak liczne, gdyż opanowały wiele środowisk kuli ziemskiej.

Ze względu na swą delikatność, kości ptaków są rzadko spotykane wśród skamielin, a kości wróblowych w szczególności, gdyż ptaki te są stosunkowo małymi zwierzętami. Szczątki ptaków niszczone w ciągu milionów lat przez wiatr i wodę nie są więc dziś liczne w materiale kopalnym i dlatego mało wiadomo o przebiegu ewolucji tej gromady kręgowców. Uważa się, że wróblowe pojawiły się między 120 a 65 milionami lat temu. a ich związki z innymi grupami ptaków są dosyć niejasne. Sądzi się, że wszystkie obecnie żyjące ptaki pochodzą od jednego wspólnego przodka, gdyż są bardzo jednolitą grupą pod względem morfologicznym i anatomicznym.

Czytaj dalej…

Ptaki biegające

Ptaki biegające

Ptaki są symbolem zdolności lotu, jednak wiele gatunków równie sprawnie porusza się chodząc, skacząc lub biegając. Szczególnie ptaki odkrytych przestrzeni – pustyń, terenów trawiastych – są wyspecjalizowanymi biegaczami; wiele z nich słabo albo rzadko lata, a niektóre stały się nielotami.

Czytaj dalej…