Wynik wyszukiwania

Gryzonie myszopodobne

Gryzonie myszopodobne

Więcej niż jedna czwarta wszystkich gatunków ssaków na świecie to gryzonie myszopodobne. Wśród nich większość stanowią myszy i szczury. Jednym z powodów sukcesu ewolucyjnego tych ssaków jest bliski związek ze środowiskiem, stworzonym przez człowieka, które jest dla nich bogatym Źródłem różnorodnego pokarmu.

Czytaj dalej…

Ptaki biegające

Ptaki biegające

Ptaki są symbolem zdolności lotu, jednak wiele gatunków równie sprawnie porusza się chodząc, skacząc lub biegając. Szczególnie ptaki odkrytych przestrzeni – pustyń, terenów trawiastych – są wyspecjalizowanymi biegaczami; wiele z nich słabo albo rzadko lata, a niektóre stały się nielotami.

Czytaj dalej…

Mięczaki

Mięczaki

Mięczaki są jedną z najliczniejszych grup zwierząt, która obejmuje około 130000 gatunków występujących na całym świecie. Wszystkie one są bezkręgowcami – nie posiadają kości – i zamieszkują zarówno środowiska wodne, jak i lądowe.

Czytaj dalej…

Ewolucja roślin

We współczesnej florze świata dominują rośliny kwiatowe. Jednak początkowo ląd był porośnięty paprociami i widłakami, a ewolucja roślin została zapoczątkowana przez prymitywne glony.

Czytaj dalej…